2018/2019 Semester II Class A1

Scorecard - Incident Investigation - Semester II Class A1

DAFTAR NILAI 
MATA KULIAH INVESTIGASI INSIDEN 
SEMESTER II KELAS A1

==================================================================
NO  NIM   NAMA MAHASISWA  M1 M2 M3 M4 M5 M6 K1 Q1 Q2 U1 U2 KP
------------------------------------------------------------------
01 18.2187 CHRISTIN WALEWANGKO 68 72 68 76 74 74 70 62 64 62 62 83
02 18.2190 DIFFA FAJAR ....... 65 72 65 00 74 75 78 54 64 66 42 83
03 18.2192 SAWALIANSYAH ...... 68 68 00 00 74 00 82 58 65 45 61 91
04 18.2193 TRIWAHYU BINTANG .. 68 70 65 76 76 76 70 53 64 61 70 99
05 18.2196 ARDI FADHILAH ..... 68 68 64 72 77 76 82 59 75 66 59 91

06 18.2197 ARYASENA SATYA .... 65 68 68 70 74 74 78 64 64 66 48 91
07 18.2198 ALVIANO YOGA ...... 65 70 68 72 74 74 82 61 64 66 48 91
08 18.2201 MUH FAISAL HAKIM .. 65 68 66 72 76 76 82 60 64 66 49 67
09 18.2202 MOH FAJAR SHIDDIQ . 68 68 65 76 76 76 70 55 72 60 58 91
10 18.2203 MUH SUBHAN ........ 66 67 00 00 74 76 70 60 72 32 52 83

11 18.2205 MUH REZA WAGIANTO . 65 68 68 68 75 74 60 61 64 66 50 91
12 18.2207 IMELDA AZHARI ..... 68 68 68 72 75 76 70 61 64 38 50 99
13 18.2208 BARLY SYAWAL ...... 68 72 66 72 75 76 82 60 64 66 33 55
14 18.2210 MUH DICKY PUTRA ... 65 60 66 70 74 76 82 55 64 66 47 91
15 18.2211 ROHENDRIK ......... 65 68 66 68 75 76 60 55 60 51 51 99

16 18.2212 JORDAN DEARVIN .... 68 68 60 70 75 74 78 62 77 44 50 99
17 18.2214 HAFEZ BUKHARI ..... 66 68 68 70 75 76 70 55 65 00 00 75
18 18.2215 ADRIAN PRANAJAYA .. 00 00 62 68 74 73 70 00 60 35 58 81
19 18.2216 SOFYAN FERRY ...... 66 72 62 68 75 74 60 60 67 43 34 55
20 18.2217 MUH AGUS TRIYONO .. 68 65 62 68 75 70 60 61 60 35 41 99

21 18.2218 ARDI SANJAYA ...... 63 65 00 00 70 74 60 59 60 60 38 48
22 18.2221 MUH SOFYAN ARIF ... 65 68 62 00 72 74 60 62 00 60 40 55
23 18.2223 MACXY RHEYNALDI ... 66 65 60 70 74 70 60 52 60 37 48 99
24 18.2224 ERMAN MUNIR ....... 66 68 68 76 76 76 78 60 74 42 46 99
25 18.2225 AHMAD JAILANI ..... 68 72 68 76 80 75 82 58 75 45 40 83

26 18.2226 MUH RAHMAT ZHOSUA . 55 67 60 66 79 76 78 53 64 66 47 91
27 18.2227 DENNY FADILLAH .... 61 00 00 00 00 00 00 05 00 00 00 25
28 18.2230 DESTRIANTO LEMBANG. 00 00 62 66 00 00 60 00 62 00 00 45
29 18.2231 PRATAMA YUDA ...... 65 68 62 68 74 76 78 62 64 41 52 99
30 18.2232 RISNA SEPTY ....... 67 70 72 76 80 76 78 66 74 73 70 99

31 18.2235 RAHMADANI GITA .... 68 70 72 76 78 76 70 67 74 60 69 99
32 18.2236 BELLA AFRIENDA .... 68 70 72 76 82 78 78 68 74 61 67 99
33 18.2368 BILIAM PALIMBONG .. 68 70 64 72 78 79 82 62 65 52 63 99
------------------------------------------------------------------

KETERANGAN:
M1 = Nilai tugas No.1903211 tanggal 21-03-2019
M2 = Nilai tugas No.1903281 tanggal 28-03-2019
M3 = Nilai tugas No.1904041 tanggal 04-04-2019
M4 = Nilai tugas No.1904181 tanggal 18-04-2019
M5 = Nilai tugas No.1905162 tanggal 16-05-2019
M6 = Nilai tugas No.1905232 tanggal 23-05-2019
K1 = Nilai tugas No.1905022 tanggal 02-05-2019 makalah kelompok
Q1 = Nilai quiz reguler
Q2 = Nilai tugas No.1905022 tanggal 02-05-2019 presentasi
U1 = Nilai ujian tengah semester (UTS)
U2 = Nilai ujian akhir semester (UAS)
KP = Nilai kepatuhan terhadap aturan

PROPORSI PEMBAGIAN NILAI:
1. Kepatuhan terhadap aturan ........................ 10%
2. Rata-rata nilai tugas, quiz, presentasi, riset ... 40%
3. Ujian tengah semester ............................ 25%
4. Ujian akhir semester ............................. 25%

KONVERSI NILAI:
=============================
ANGKA   HURUF  PREDIKAT 
-----------------------------
80 - 100   A   Memuaskan
66 - 79   B   Baik 
56 - 65   C   Cukup 
41 - 55   D   Kurang
 0 - 40   E   Gagal
-----------------------------