2018/2019 Semester II Class A2

Scorecard - Incident Investigation - Semester II Class A2

DAFTAR NILAI 
MATA KULIAH INVESTIGASI INSIDEN 
SEMESTER II KELAS A2

==================================================================
NO  NIM  NAMA MAHASISWA   M1 M2 M3 M4 M5 M6 K1 Q1 Q2 U1 U2 KP
------------------------------------------------------------------
01 17.2080 IRWAN SETIAWAN .... 55 67 56 61 72 74 76 54 70 50 39 55
02 17.2115 JUFRI ............. 55 66 61 61 72 74 76 52 70 46 59 83
03 18.2243 WAHYU JABAR ....... 68 68 72 70 74 76 74 65 82 68 75 86
04 18.2244 TITANIA AMALIA .... 61 66 67 70 74 76 74 57 65 60 44 86
05 18.2246 MOH ARYA REZA ..... 65 66 64 70 72 74 74 58 70 59 65 99

06 18.2247 INTAN SYAHFITRA ... 61 64 65 70 70 70 74 54 60 42 37 55
07 18.2248 INDRIANI EKA ...... 65 64 65 76 72 76 76 60 60 54 61 83
08 18.2251 MARIA AGNES ....... 67 66 68 74 76 76 76 61 60 47 61 99
09 18.2252 FHERDYAN ZAKIRI ... 61 68 67 70 74 76 74 58 65 57 70 99
10 18.2255 FIQRI NURIADI ..... 60 61 67 69 00 68 76 52 65 37 42 75

11 18.2256 EGA PRASETYO ...... 65 61 00 69 72 72 76 55 65 54 63 86
12 18.2261 GALLIH RAKASIWI ... 62 61 64 65 72 70 74 54 60 29 42 78
13 18.2262 ADRIAN AYA ........ 65 68 66 00 00 00 00 54 00 00 00 45
14 18.2263 MEDIA NUR AQSYA ... 68 68 67 70 74 76 76 62 82 66 70 99
15 18.2264 NASARUDIN TABAH ... 61 66 67 68 72 70 74 60 60 60 61 78

16 18.2266 MUH RIZAL FAUZI ... 61 64 68 68 74 78 74 64 65 59 56 99
17 18.2267 WIDHAH PUSPA ...... 67 68 70 68 74 74 74 64 65 40 55 86
18 18.2270 DIKI FAUZI ........ 55 00 00 00 00 00 76 51 00 00 40 45
19 18.2271 MUH FAISAL SALEH .. 68 68 70 76 72 70 76 56 65 26 43 86
20 18.2272 YATIM SUBAIRI ..... 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

21 18.2273 ARAINA TASYA ...... 64 67 61 68 00 56 74 56 65 40 37 94
22 18.2274 THERESIA LAURA .... 64 68 59 68 70 70 74 56 66 60 44 55
23 18.2275 MUH WANDI ADITYA .. 60 67 68 70 70 74 74 58 65 44 54 78
24 18.2278 MAS'UD SUEB ....... 64 69 61 70 70 76 76 58 65 34 58 99
25 18.2280 POBI GALANG WIDIA . 67 69 67 72 70 68 74 65 65 40 50 99

26 18.2281 ADE WAHYU ......... 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
27 18.2282 NUR INDRA ......... 61 64 69 70 72 74 76 61 60 46 43 91
28 18.2284 MUH TAUFIK HIDAYAT. 64 67 67 68 74 74 74 68 72 65 65 88
29 18.2285 RENALDY PASANG .... 00 00 00 00 00 00 00 0 00 00 19 11
30 18.2286 VINSENSIUS ADITAMBA 66 64 67 68 72 76 76 62 65 60 54 86

31 18.2288 MELATI AISYAH ..... 68 61 67 68 72 74 74 58 60 60 46 86
32 18.2291 SYENLIE VIGILIA ... 68 68 67 72 74 76 74 58 65 50 38 55
------------------------------------------------------------------
KETERANGAN: 
M1 = Nilai tugas No.1903211 tanggal 21-03-2019 
M2 = Nilai tugas No.1903281 tanggal 28-03-2019 
M3 = Nilai tugas No.1904041 tanggal 04-04-2019 
M4 = Nilai tugas No.1904181 tanggal 18-04-2019 
M5 = Nilai tugas No.1905162 tanggal 16-05-2019 
M6 = Nilai tugas No.1905232 tanggal 23-05-2019 
K1 = Nilai tugas No.1905022 tanggal 02-05-2019 makalah kelompok 
Q1 = Nilai quiz reguler 
Q2 = Nilai tugas No.1905022 tanggal 02-05-2019 presentasi 
U1 = Nilai ujian tengah semester (UTS) 
U2 = Nilai ujian akhir semester (UAS) 
KP = Nilai kepatuhan terhadap aturan

PROPORSI PEMBAGIAN NILAI:
1. Kepatuhan terhadap aturan ........................ 10%
2. Rata-rata nilai tugas, quiz, presentasi, riset ... 40%
3. Ujian tengah semester ............................ 25%
4. Ujian akhir semester ............................. 25%

KONVERSI NILAI:
=============================
ANGKA   HURUF  PREDIKAT
-----------------------------
80 - 100  A   Memuaskan
66 - 79   B   Baik
56 - 65   C   Cukup
41 - 55   D   Kurang
 0 - 40   E   Gagal
-----------------------------