2019/2020 Semester II Class A1

Scorecard - Incident Investigation - Semester II Class A1

DAFTAR NILAI 
MATA KULIAH INVESTIGASI INSIDEN 
KODE MATA KULIAH KK15207
SEMESTER II KELAS A1

==================================================================
NO  NIM   NAMA MAHASISWA  M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 U1 U2 KP
------------------------------------------------------------------
01 18/2227 DENNY FADILLAH..... 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 .. ..
02 19/2400 MOCH YOGI.......... 70 75 65 85 65 85 84 87 58 40 .. ..
03 19/2403 MUH RIZAL FEBRYAN.. 0 60 63 63 61 63 61 62 0 0 .. ..
04 19/2406 FAKHRI EKA WAHYU... 70 75 65 55 65 85 81 64 58 51 .. ..
05 19/2407 RYANDA SONDAKH..... 65 75 70 66 70 75 82 81 58 70 .. ..

06 19/2408 AGUNG SUKA DHARMA... 0 70 ? ? 0 ? 0 0 0 40 .. ..
07 19/2410 FATHURRAHMAN SUFI.. 70 75 63 55 65 75 62 81 71 60 .. ..
08 19/2412 ARZELINGGA......... 0 70 62 55 65 0 61 64 0 0 .. ..
09 19/2413 PANGKU KOKOH....... 0 70 65 80 65 65 71 72 58 37 .. ..
10 19/2414 ANDIEN FILLAH...... 60 70 64 65 65 65 63 73 58 0 .. ..

11 19/2416 IVAN BASTIAN....... 60 30 64 64 70 64 78 80 58 51 .. ..
12 19/2418 RISKA PUTRI........ 75 80 84 82 79 97 84 91 64 70 .. ..
13 19/2420 MUH FAIZI ISMAIL... 70 0 60 55 60 70 85 84 69 59 .. ..
14 19/2422 KURNIAWAN.......... 0 30 64 75 65 65 76 82 56 0 .. ..
15 19/2423 BAYU DWI WIBOWO.... 00 58 64 70 65 75 81 80 58 65 .. ..

16 19/2425 MUH RICKI.......... 0 55 ? ? ? ? ? ? 0 0 .. ..
17 19/2426 DELVIYANTI......... 70 80 84 82 95 97 84 87 78 73 .. ..
18 19/2427 ILHAM ZIDAN........ 70 80 ? ? ? ? ? ? 78 77 .. ..
19 19/2428 NABIL HIBATULLAH... 70 75 65 75 78 62 71 81 0 71 .. ..
20 19/2429 DHIMAS ARYA........ 75 75 65 78 78 85 81 82 70 74 .. ..

21 19/2432 PUTRI OLIVIA....... 70 80 ? ? 0 ? ? 0 0 48 .. ..
22 19/2433 FIKRI NUR ICHSAN... 70 75 65 70 65 82 84 87 58 34 .. ..
23 19/2434 RAIZA ZAFITRA...... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .. ..
24 19/2436 WIJAYA ALDI........ 0 60 0 55 65 55 61 62 0 0 .. ..
25 19/2437 GUNAWAN SAPUTRA.... 70 70 65 65 55 70 71 74 58 50 .. ..

26 19/2438 MARCELLINO......... 70 60 0 55 55 55 57 62 0 53 .. ..
27 19/2440 FERDIANSYAH........ 70 75 70 66 72 70 68 79 0 69 .. ..
------------------------------------------------------------------

KETERANGAN:
M1 = Nilai tugas M1 No.2003031 tanggal 03-Mar-2020.
M2 = Nilai tugas M2 No.2003122 tanggal 12-Mar-2020.
M3 = Nilai tugas M3 No.2003251 tanggal 25-Mar-2020. 
M4 = Nilai tugas M4 No.2004011 tanggal 01-Apr-2020. 
M5 = Nilai tugas M5 No.2004141 tanggal 14-Apr-2020.
M6 = Nilai tugas M6 No.2004211 tanggal 21-Apr-2020. 
M7 = Nilai tugas M7 No.2005051 tanggal 05-Mei-2020. 
M8 = Nilai tugas M8 No.2005121 tanggal 12-Mei-2020. 
M9 = Nilai tugas M9 No.2005181 tanggal 18-Mei-2020. 
U1 = Nilai ujian tengah semester (UTS)
U2 = Nilai ujian akhir semester (UAS)
KP = Nilai kepatuhan terhadap aturan

PROPORSI PEMBAGIAN NILAI:
1. Kepatuhan terhadap aturan ........................ 10%
2. Rata-rata nilai tugas, quiz, presentasi, riset ... 40%
3. Ujian tengah semester ............................ 20%
4. Ujian akhir semester ............................. 30%

KONVERSI NILAI:
=============================
ANGKA   HURUF  PREDIKAT 
-----------------------------
80 - 100   A   Memuaskan
66 - 79   B   Baik 
56 - 65   C   Cukup 
41 - 55   D   Kurang
 0 - 40   E   Gagal
-----------------------------