2018/2019 Semester VI Class B

Scorecard - Lifting Equipment Safety - Semester VI Class B 

DAFTAR NILAI
MATA KULIAH KESELAMATAN ALAT ANGKAT DAN ANGKUT 
SEMESTER VI KELAS B 

===================================================================== 
NO  NIM  NAMA MAHASISWA  M1 M2 M3 M4 M5 M6 P1 P2 P3 P4 Q1 U1 U2 KP
--------------------------------------------------------------------- 
01 12.0578 MUH HANIF ...... 61 68 68 74 00 00 00 00 00 00 67 65 43 81
02 13.0835 JUNIEL SURYANTO. 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
03 13.0979 AULIA ASHARI ... 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
04 13.0980 SADLI RAIS ..... 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
05 13.1003 MUH RUDI TAUFIK. 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

06 14.1224 ARIE PRABOWO ... 61 68 65 65 00 00 00 41 00 41 56 46 37 87
07 14.1279 M RANGGA ....... 61 70 66 41 41 78 45 00 70 45 57 62 64 92
08 14.1550 ANDI APRIADI ... 61 68 68 00 00 41 45 00 00 00 57 55 00 61
09 15.1659 WESLY JHON ..... 61 00 00 00 00 00 00 00 00 45 58 48 39 92
10 15.1671 WISNU KUSAID ... 71 68 61 00 00 00 00 00 00 00 58 52 40 53

11 15.1673 AGIL HARDIYANTO. 61 70 65 74 41 60 00 51 49 45 63 62 51 99
12 15.1788 ALFAN ANWARUL .. 61 65 65 65 00 00 45 05 00 45 56 72 39 92
13 15.1792 VIGIANO RAYMOND 61 68 65 62 41 00 45 51 51 41 54 49 38 95
14 15.1836 DITTA INTAN .... 64 68 61 65 00 64 45 00 50 45 62 54 44 84
15 15.1846 HELVIN HASIBUAN 61 68 65 61 00 00 00 51 00 41 57 39 34 92

16 15.1927 BERYL CHRIES ... 61 65 65 65 67 00 45 41 00 41 56 47 47 99
17 16.1966 MERY MAYDITA ... 71 65 65 74 72 78 45 41 65 50 57 61 54 99
18 16.1967 AULIA ANGGRAENI 71 71 71 74 65 70 45 41 65 45 57 50 62 99
19 16.1975 AILINDRA ....... 61 65 65 65 70 00 45 41 41 41 61 46 48 55
20 16.1981 IVAN YUSUF ..... 61 71 65 61 70 00 45 41 41 41 57 43 39 92

21 16.1983 RINALDY ALFRIANO 61 65 65 71 70 65 45 41 41 41 54 56 42 99
22 16.1985 KASDAYANTI ..... 71 71 68 74 72 00 45 41 00 41 56 51 52 99
23 16.1989 MUH JAYADI ..... 61 65 65 65 65 65 45 41 41 41 56 62 40 99
24 16.1990 DENI PURNIAWAN . 71 71 71 78 72 74 45 41 83 50 68 63 58 99
25 16.1999 MASRIANSYAH .... 71 71 65 78 65 65 45 41 41 45 57 46 43 99

26 16.2000 BONIFATIUS ..... 61 65 71 79 70 65 45 41 41 41 56 46 34 99
27 16.2001 JUNAIDI ANANDA . 71 71 68 73 65 65 45 41 41 41 54 44 43 99
28 16.2004 ANDINI AYU ..... 71 71 71 76 70 72 45 41 65 45 56 37 46 99
29 16.2009 RYAN SAPUTRA ... 56 00 00 41 55 41 00 00 41 41 65 42 34 84
30 16.2010 M AZMAL ........ 61 67 65 61 68 70 45 41 41 41 65 37 41 81

31 16.2011 MUH LABIB ...... 67 71 71 73 70 70 45 41 62 45 54 46 38 99
32 16.2019 DERRY ANDHIKA .. 61 68 71 74 68 68 45 41 41 45 56 41 36 92
33 16.2020 ALI AHMAD ...... 61 68 68 41 70 65 45 00 41 41 68 46 39 92
34 16.2022 NURJANNAH ...... 71 76 68 74 65 00 45 41 41 41 58 37 43 92
35 16.2027 MUH PANDJI ..... 61 51 71 65 65 65 45 41 41 41 54 47 44 92

36 16.2029 VINCENTIUS ..... 61 65 65 65 65 65 45 41 41 41 54 52 43 99
37 16.2034 NAJAMUDDIN ..... 61 65 65 63 65 62 45 41 41 45 54 46 37 99
38 16.2035 MUH KURNIAWAN .. 71 71 71 74 60 70 45 41 41 45 58 47 45 99
39 16.2039 DANIAL ALIJA ... 71 71 71 64 70 70 45 41 41 45 61 59 38 99
40 16.2041 WILLIAM ADRIAN . 61 65 65 63 65 65 45 41 41 45 56 50 45 99

41 16.2043 EVITA NINDA .... 81 76 68 63 70 82 45 41 41 00 64 56 40 99
42 16.2045 MUH RIZAL ...... 71 65 71 74 65 71 45 41 65 50 56 66 51 99
43 16.2046 JERY ANGGARA ... 71 71 68 00 70 65 45 00 41 41 54 38 50 84
44 16.2060 ROTUA CATRINA .. 61 68 65 74 65 41 45 41 50 50 53 40 49 99
--------------------------------------------------------------------- 

KETERANGAN: 
M1 = Nilai tugas No.1903142 tanggal 14-03-2019 
M2 = Nilai tugas No.1903282 tanggal 28-03-2019 
M3 = Nilai tugas No.1904111 tanggal 11-04-2019 
M4 = Nilai tugas No.1905021 tanggal 02-05-2019 
M5 = Nilai tugas No.1905091 tanggal 09-05-2019 
M6 = Nilai tugas No.1905161 tanggal 16-05-2019 
P1 = Nilai tugas No.1904112 tanggal 11-04-2019 
P2 = Nilai tugas No.1905023 tanggal 02-05-2019 
P3 = Nilai tugas No.1905231 tanggal 23-05-2019 
P4 = Nilai tugas No.1905301 tanggal 30-05-2019 
Q1 = Nilai quiz reguler
U1 = Nilai ujian tengah semester (UTS)
U2 = Nilai ujian akhir semester (UAS)
KP = Nilai kepatuhan terhadap aturan

PROPORSI PEMBAGIAN NILAI:
1. Kepatuhan terhadap aturan ........................ 10% 
2. Rata-rata nilai tugas, quiz, presentasi, riset ... 40% 
3. Ujian tengah semester ............................ 25% 
4. Ujian akhir semester ............................. 25% 

KONVERSI NILAI:
=============================
ANGKA   HURUF  PREDIKAT 
-----------------------------
80 - 100   A   Memuaskan 
66 - 79   B   Baik   
56 - 65   C   Cukup   
41 - 55   D   Kurang  
 0 - 40   E   Gagal   
-----------------------------