SAFETY PRIME

Engineering Safety

Semester VI Class B3 – 2018

Scorecard – Lifting Equipment Safety – Semester VI Class B3

            DAFTAR NILAI 2018 
     MATA KULIAH KESELAMATAN ALAT ANGKAT DAN ANGKUT 
           SEMESTER VI KELAS B3
================================================================== 
NO  NIM  NAMA MAHASISWA     R1 R2 T1 T2 T3 U1 U2 KP 
------------------------------------------------------------------
01 14...1306 PAJAR HARIANTO     0 0 0 0 0 0 0 0 
02 14...1353 REFKY WILDAN DJUARLI  0 0 0 0 0 50 0 0     
03 14...1576 RAHMAT SANJAYA     0 0 65 0 0 44 0 0 
04 157051696 IMAM RIZAL RIZAI    0 0 0 0 0 0 0 0 
05 157051788 ALFAN ANWARUL HUDA   0 0 0 0 0 44 0 0 

06 157051792 VIGIANO RAYMOND     0 0 60 0 0 45 0 0 
07 157051802 MARTINUS ANDRIANTO   0 0 0 0 0 44 0 0 
08 157051880 IQBAL WAELISSA     0 0 0 0 0 0 0 0 
09 157051915 ALDY ALFIANTO PABATE  0 0 0 0 0 0 0 0 
10 167052038 ALDO RISAL ALFARIADI  0 0 0 0 0 47 0 0 

11 14...1362 MUHAMMAD AKBAR     0 0 0 0 0 0 0 0 
------------------------------------------------------------------
KETERANGAN:
R1 = Nilai Tugas Jurnal Penelitian (Cetak) 
R2 = Nilai Tugas Jurnal Penelitian (Digital) 
T = Nilai Tugas Reguler 
U1 = Nilai Ujian Tengah Semester (UTS) 
U2 = Nilai Ujian AKhir Semester (UAS) 
KP = Nilai Kepatuhan Terhadap Aturan

 

 

Advertisements