2019/2020 Semester V Class A2

Scorecard – Construction Safety – Semester V Class A2

DAFTAR NILAI 2019/2020
MATA KULIAH KESELAMATAN KONSTRUKSI
SEMESTER 5 KELAS A2

======================================================================= 
NO  NPM  NAMA MAHASISWA   M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 Q1 T1 T2 Q2 U1 U2 KP
----------------------------------------------------------------------- 
01 15.1780 YOEL ALDO ........ 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
02 15.1820 ANWAR FAISAL ..... 75 75 65 00 80 80 75 65 70 80 85 65 47 90
03 16.2037 TEGAR GALANG ..... 45 58 65 00 60 75 65 15 70 65 60 52 00 75
04 17.2105 KUKUH ADI ........ 70 58 65 75 70 80 80 38 65 68 72 60 41 99
05 17.2106 MUH ARIF WICAKSONO 45 56 65 65 65 70 65 38 60 65 65 46 42 85

06 17.2107 WILLIAM SURYA .... 60 75 80 75 70 70 70 22 70 65 78 51 46 99
07 17.2108 ANDREY WIRANATHA.. 45 75 65 65 70 70 65 45 80 65 65 58 42 93
08 17.2111 MUH ASHSHAFAA .... 75 75 65 65 75 70 70 42 68 65 72 44 00 93
09 17.2112 DODY OWEN ........ 00 70 65 75 70 65 00 22 70 78 80 54 00 93
10 17.2113 MUH YAMIN ........ 00 00 70 60 75 80 85 28 70 78 75 46 46 90

11 17.2115 JUFRI ............ 00 58 65 60 70 70 70 30 56 78 73 49 48 93
12 17.2116 ANNISA HANDAYANI.. 75 75 80 75 85 85 90 30 65 78 75 60 41 99
13 17.2117 HAPNAL ABDISA .... 75 75 80 75 75 70 70 50 70 78 73 53 42 99
14 17.2119 ALVIRA PERMATA ... 95 95 65 70 70 70 80 30 65 78 75 35 40 99
15 17.2121 ANITA SAMPE ...... 70 58 65 75 75 70 75 22 80 78 75 37 49 99

16 17.2122 RIZKY AMALIA ..... 70 75 65 75 70 70 80 28 65 75 65 48 38 93
17 17.2125 ABDUL LUKMAN ..... 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 21
18 17.2127 AHMAD FARIS ...... 65 58 65 80 75 70 80 35 56 75 75 48 33 99
19 17.2128 FAUZIA NUR ....... 85 85 70 75 85 70 85 35 80 75 80 39 74 99
20 17.2129 MUH YUSUF ........ 70 58 65 65 80 70 85 58 65 75 75 64 00 99

21 17.2131 SITI NOVIA ....... 85 64 65 75 00 70 90 28 80 75 72 35 49 93
22 17.2134 LISA SEPTIANI .... 45 58 80 65 75 00 80 32 65 75 72 39 50 93
23 17.2135 JUAN GRAFILIO .... 00 70 65 65 75 70 80 45 75 78 75 52 46 93
24 17.2136 RIZKY ABDUL ...... 70 70 80 80 75 70 70 35 75 78 85 53 56 99
25 17.2137 AJENG PALUPI ..... 85 58 70 95 70 80 90 38 65 78 75 44 00 99

26 17.2138 MUH RIZKY JD ..... 45 70 65 65 00 65 75 35 56 78 65 39 50 93
27 17.2139 MUH WILDAN SHOLEH 70 75 65 75 70 75 75 52 60 78 65 56 42 99
-----------------------------------------------------------------------

KETERANGAN:
M1 = Nilai tugas No.1909271 tanggal 27-09-2019
M2 = Nilai tugas No.1910041 tanggal 04-10-2019
M3 = Nilai tugas No.1910111 tanggal 11-10-2019 JSA Kelompok
M4 = Nilai tugas No.1910181 tanggal 18-10-2019
M5 = Nilai tugas No.1911291 tanggal 29-11-2019 Kajian K3
M6 = Nilai tugas No.1912061 tanggal 06-12-2019
M7 = Nilai tugas No.1912131 tanggal 13-12-2019
Q1 = Nilai quiz tanggal 25-10-2019
T1 = Nilai tugas No.1910112 tanggal 11-10-2019 RK3K Konstruksi
T2 = Nilai tugas No.1910251 tanggal 25-10-2019 Makalah
Q2 = Nilai quiz No.1910251 Presentasi Kelompok
U1 = Nilai ujian tengah semester (UTS) tanggal 08-11-2019 
U2 = Nilai ujian akhir semester (UAS) tanggal 17-01-2020
KP = Nilai kepatuhan terhadap aturan

PROPORSI PEMBAGIAN NILAI:
1. Kepatuhan terhadap aturan ........................ 10%
2. Rata-rata nilai tugas, quiz, presentasi, riset ... 40%
3. Ujian tengah semester ............................ 25%
4. Ujian akhir semester ............................. 25%

KONVERSI NILAI:
=============================
ANGKA   HURUF  PREDIKAT 
-----------------------------
80 - 100   A   Memuaskan
66 - 79   B   Baik 
56 - 65   C   Cukup 
41 - 55   D   Kurang
 0 - 40   E   Gagal
-----------------------------