2019/2020 Semester II Class A1

Scorecard - Incident Investigation - Semester II Class A1

DAFTAR NILAI 
MATA KULIAH INVESTIGASI INSIDEN 
KODE MATA KULIAH KK15207
SEMESTER II KELAS A1

========================================================================
NO  NIM  NAMA MAHASISWA  KP M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 U1 U2 NA  NH
------------------------------------------------------------------------
01 18/2227 DENNY FADILLAH.. 44 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 38 16.91 E
02 19/2400 MOCH YOGI FERDIA 78 70 75 65 85 65 85 84 87 58 40 71 67.06 B
03 19/2403 MUH RIZAL FEBRYA 50 0 60 63 63 61 63 61 62 0 0 74 46.44 D
04 19/2406 FAKHRI EKA WAHYU 87 70 75 65 55 65 85 81 64 58 51 72 67.97 B
05 19/2407 RYANDA SONDAKH.. 87 65 75 70 66 70 75 82 81 58 70 89 77.93 B

06 19/2408 AGUNG SUKA DHARM 50 0 70 0 0 0 0 0 0 0 40 71 37.41 E
07 19/2410 FATHURRAHMAN SUF 95 70 75 63 55 65 75 62 81 71 60 89 75.62 B
08 19/2412 ARZELINGGA MUHAR 73 0 70 62 55 65 0 61 64 0 0 75 46.56 D
09 19/2413 PANGKU KOKOH PRA 87 0 70 65 80 65 65 71 72 58 37 64 59.57 C
10 19/2414 ANDIEN FILLAH RA 87 60 70 64 65 65 65 63 73 58 60 72 68.21 B
 
11 19/2416 IVAN BASTIAN.... 95 60 30 64 64 70 64 78 80 58 51 71 66.24 B
12 19/2418 RISKA PUTRI ANGG 95 75 80 84 82 79 97 84 91 64 70 64 75.41 B
13 19/2420 MUH FAIZI ISMAIL 87 70 0 60 55 60 70 85 84 69 59 57 62.18 C
14 19/2422 KURNIAWAN....... 76 0 30 64 75 65 65 76 82 56 60 66 62.20 C
15 19/2423 BAYU DWI WIBOWO. 87 0 58 64 70 65 75 81 80 58 65 66 65.99 C

16 19/2425 MUH RICKI SETIAW 49 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.34 E
17 19/2426 DELVIYANTI...... 95 70 80 84 82 95 97 84 87 78 73 82 82.34 A
18 19/2427 ILHAM ZIDAN RIYA 87 70 80 84 82 94 95 85 87 78 77 90 84.66 A
19 19/2428 NABIL HIBATULLAH 95 70 75 65 75 78 62 71 81 0 71 54 65.54 C
20 19/2429 DHIMAS ARYA RAMA 95 75 75 65 78 78 85 81 82 70 74 69 75.62 B

21 19/2432 PUTRI OLIVIA OCT 12 70 80 0 0 0 0 0 0 0 48 0 17.47 E
22 19/2433 FIKRI NUR ICHSAN 95 70 75 65 70 65 82 84 87 58 34 75 67.96 B
23 19/2434 RAIZA ZAFITRA CH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 E
24 19/2436 WIJAYA ALDI SAPU 73 0 60 0 55 65 55 61 62 0 50 62 51.81 D
25 19/2437 GUNAWAN SAPUTRA. 95 70 70 65 65 55 70 71 74 58 50 51 61.38 C

26 19/2438 MARCELLINO R KAR 95 70 60 0 55 55 55 57 62 0 53 64 57.70 C
27 19/2440 FERDIANSYAH FARH 95 70 75 70 66 72 70 68 79 0 69 57 65.73 C
------------------------------------------------------------------------

KETERANGAN:
KP = Nilai kepatuhan terhadap aturan
M1 = Nilai tugas M1 No.2003031 tanggal 03-Mar-2020
M2 = Nilai tugas M2 No.2003122 tanggal 12-Mar-2020
M3 = Nilai tugas M3 No.2003251 tanggal 25-Mar-2020
M4 = Nilai tugas M4 No.2004011 tanggal 01-Apr-2020
M5 = Nilai tugas M5 No.2004141 tanggal 14-Apr-2020
M6 = Nilai tugas M6 No.2004211 tanggal 21-Apr-2020
M7 = Nilai tugas M7 No.2005051 tanggal 05-Mei-2020
M8 = Nilai tugas M8 No.2005121 tanggal 12-Mei-2020
M9 = Nilai tugas M9 No.2005181 tanggal 18-Mei-2020
U1 = Nilai ujian tengah semester (UTS)
U2 = Nilai ujian akhir semester (UAS)
NA = Nilai akhir
NH = Nilai huruf

PROPORSI PEMBAGIAN NILAI:
1. Kepatuhan terhadap aturan ........................ 10%
2. Rata-rata nilai tugas, quiz, presentasi, riset ... 40%
3. Ujian tengah semester ............................ 20%
4. Ujian akhir semester ............................. 30%

KONVERSI NILAI:
=============================
ANGKA   HURUF  PREDIKAT 
-----------------------------
80 - 100   A   Memuaskan
66 - 79   B   Baik 
56 - 65   C   Cukup 
41 - 55   D   Kurang
 0 - 40   E   Gagal
-----------------------------