2019/2020 Semester II Class A5

Scorecard - Incident Investigation - Semester II Class A5

DAFTAR NILAI
MATA KULIAH INVESTIGASI INSIDEN
KODE MATA KULIAH KK15207
SEMESTER II KELAS A5

========================================================================
NO NIM NAMA MAHASISWA KP M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 U1 U2 NA NH
------------------------------------------------------------------------
01 19/2505 WIJDAN BAIHAQI D 50 60 60 71 62 77 74 65 68 57 33 61 56.30 C
02 19/2511 SAHRIJUITA...... 85 0 70 65 78 75 72 67 82 59 70 55 64.24 C
03 19/2560 SINGGIH WIBISONO 91 50 70 70 74 73 74 65 81 58 69 72 71.83 B
04 19/2561 FATURRAHMAN..... 95 50 50 71 70 82 83 84 83 68 47 66 67.19 B
05 19/2562 MUH MUJADDID RAB 88 60 50 65 68 65 75 76 65 58 40 79 66.37 B

06 19/2563 RAHMAT ROMDANI.. 95 50 50 65 70 80 74 80 84 68 70 76 73.90 B
07 19/2564 MUH RADYASA AKBA 88 55 50 65 68 70 76 76 74 59 49 64 64.16 C
08 19/2565 MUH NUR FAJAR... 54 70 65 52 0 0 0 56 58 58 0 42 33.96 E
09 19/2566 ALDY ALFIANNOR.. 88 70 70 72 78 77 82 65 73 69 40 70 66.96 B
10 19/2568 ANDREW MARIO ELI 95 70 70 70 72 75 76 75 73 58 64 66 70.50 B

11 19/2570 NUR FAKHRIAH AUL 95 70 80 83 97 96 98 98 94 82 79 96 89.57 A
12 19/2571 FITRI ASIA...... 95 80 80 75 85 75 76 78 83 60 60 72 73.86 B
13 19/2572 MUTIARA NUR HIDA 95 70 80 73 74 77 74 65 73 58 63 73 72.62 B
14 19/2573 FARADILLA DWI SA 95 70 80 75 85 85 85 95 87 71 65 64 74.28 B
15 19/2574 FEBYOLA DWI ANGG 95 70 80 75 90 95 96 95 94 84 60 88 82.52 A

16 19/2579 RISKY RATNAWATI. 95 65 75 87 84 77 89 65 71 78 70 70 75.21 B
17 19/2581 ORIYANTI BALO RA 91 80 70 65 78 84 87 65 73 61 56 0 49.77 D
18 19/2585 AINAYAH MULYANIN 95 70 75 75 84 87 92 91 94 62 72 76 79.14 B
19 19/2587 TIFANI MUTIARA E 95 80 80 65 85 70 75 78 73 62 68 91 80.08 A
20 19/2589 YUNUS PATIPELANG 91 65 60 55 70 0 70 64 73 58 62 60 62.39 C

21 19/2591 KEVIN ADHITAMA.. 95 70 75 65 70 70 72 85 82 68 50 76 71.50 B
22 19/2595 MEILINDA NAFTALI 95 70 75 77 74 77 74 65 87 60 37 74 68.39 B
23 19/2598 SHEVA RAVI HAYA. 95 50 50 55 70 72 75 78 82 56 40 69 64.33 C
24 19/2600 ANDI BASO MATOLA 95 65 60 60 70 70 73 75 73 58 60 54 64.54 C
25 19/2601 GABRIEL ANGELIKA 91 75 75 65 70 85 85 95 92 78 53 53 67.60 B

26 19/2604 CRISTINA ANGELLA 80 0 70 53 70 62 74 65 73 0 0 58 46.16  D
27 19/2619 MUH SHIDQON..... 82 0 65 65 72 0 72 0 0 0 37 51 43.08 D
------------------------------------------------------------------------

KETERANGAN:
KP = Nilai kepatuhan terhadap aturan
M1 = Nilai tugas M1 No.2003031 tanggal 03-Mar-2020
M2 = Nilai tugas M2 No.2003122 tanggal 12-Mar-2020
M3 = Nilai tugas M3 No.2003251 tanggal 25-Mar-2020
M4 = Nilai tugas M4 No.2004011 tanggal 01-Apr-2020
M5 = Nilai tugas M5 No.2004141 tanggal 14-Apr-2020
M6 = Nilai tugas M6 No.2004211 tanggal 21-Apr-2020
M7 = Nilai tugas M7 No.2005051 tanggal 05-Mei-2020
M8 = Nilai tugas M8 No.2005122 tanggal 12-Mei-2020
M9 = Nilai tugas M9 No.2005182 tanggal 18-Mei-2020
U1 = Nilai ujian tengah semester (UTS)
U2 = Nilai ujian akhir semester (UAS)
NA = Nilai akhir
NH = Nilai huruf

PROPORSI PEMBAGIAN NILAI:
1. Kepatuhan terhadap aturan ........................ 10%
2. Rata-rata nilai tugas, quiz, presentasi, riset ... 40%
3. Ujian tengah semester ............................ 20%
4. Ujian akhir semester ............................. 30%

KONVERSI NILAI:
=============================
ANGKA HURUF PREDIKAT
-----------------------------
80 - 100 A Memuaskan
66 - 79 B Baik
56 - 65 C Cukup
41 - 55 D Kurang
0 - 40 E Gagal
-----------------------------