2020/2021 Semester V Class A1

Scorecard – Construction Safety – Semester V Class A1

DAFTAR NILAI 2020/2021
MATA KULIAH KK15522 KESELAMATAN KONSTRUKSI
SEMESTER 5 KELAS A1

=======================================================================
NO NPM  NAMA MAHASISWA   M1 M2 
-----------------------------------------------------------------------
01 18.2190 DIFFA FAJAR....... ? ?
02 18.2192 SAWALIANSYAH...... ? ?
03 18.2196 ARDI FADHILAH..... ? ?
04 18.2197 ARYASENA SATYA.... ? ?
05 18.2198 ALVIANO YOGA...... ? ?

06 18.2201 MUH FAISAL HAKIM.. ? ?
07 18.2205 MUH REZA WAGIANTO. 0 ?
08 18.2207 IMELDA AZHARI..... ? ?
09 18.2208 BARLY SYAWAL...... ? ?
10 18.2210 MUH DICKY PUTRA... ? ?

11 18.2211 ROHENDRIK......... ? ?
12 18.2212 JORDAN DEARVIN.... ? ?
13 18.2215 ADRIAN PRANAJAYA.. ? ?
14 18.2217 MUH AGUS TRIYONO.. ? ?
15 18.2221 MUH SOFYAN ARIF... ? ?

16 18.2223 MACXY RHEYNALDI... ? ?
17 18.2226 MUH RAHMAT ZHOSUA. ? ?
18 18.2232 RISNA SEPTY....... ? ?
19 18.2236 BELLA AFRIENDA.... ? ?
20 18.2368 BILIAM PALIMBONG.. ? ?
-----------------------------------------------------------------------

KETERANGAN: 
M1 = Nilai tugas No.2009081 tanggal 11-09-2020
M2 = Nilai tugas No.2009172 tanggal 18-09-2020
Q1 = Nilai quiz 1 
Q2 = Nilai quiz 2 
U1 = Nilai ujian tengah semester (UTS) 
U2 = Nilai ujian akhir semester (UAS) 
KP = Nilai kepatuhan terhadap aturan 

PROPORSI PEMBAGIAN NILAI: 
1. Kepatuhan terhadap aturan ........................ 10% 
2. Rata-rata nilai tugas, quiz, presentasi, riset ... 40% 
3. Ujian tengah semester ............................ 20% 
4. Ujian akhir semester ............................. 30% 

KONVERSI NILAI: 
============================= 
ANGKA   HURUF  PREDIKAT 
----------------------------- 
80 - 100  A   Memuaskan 
66 - 79   B   Baik 
56 - 65   C   Cukup 
41 - 55   D   Kurang 
 0 - 40   E   Gagal 
-----------------------------