2020/2021 Semester V Class A2

Scorecard – Construction Safety – Semester V Class A2

DAFTAR NILAI 2020/2021
MATA KULIAH KK15522 KESELAMATAN KONSTRUKSI
SEMESTER 5 KELAS A2

=======================================================================
NO NPM NAMA MAHASISWA M1 M2
-----------------------------------------------------------------------
01 18.2248 INDRIANI EKA...... ? ?
02 18.2251 MARIA AGNES....... ? ?
03 18.2252 FHERDYAN ZAKIRI... ? ?
04 18.2263 MEDIA NUR AQSYA... ? ?
05 18.2266 MUH RIZAL FAUZI... ? ?

06 18.2271 MUH FAISAL SALEH.. ? ?
07 18.2273 ARAINA TASYA...... ? ?
08 18.2275 MUH WANDI ADITYA.. ? ?
09 18.2282 NUR INDRA......... ? ?
10 18.2284 MUH TAUFIK........ ? ?

11 18.2286 VINSENSIUS........ ? ?
12 18.2315 NIKEN AULIA....... ? ?
13 18.2373 ANI OKTAVIA....... ? ?
-----------------------------------------------------------------------

KETERANGAN:
M1 = Nilai tugas No.2009082 tanggal 11-09-2020
M2 = Nilai tugas No.2009171 tanggal 18-09-2020
Q1 = Nilai quiz 1
Q2 = Nilai quiz 2
U1 = Nilai ujian tengah semester (UTS)
U2 = Nilai ujian akhir semester (UAS)
KP = Nilai kepatuhan terhadap aturan

PROPORSI PEMBAGIAN NILAI:
1. Kepatuhan terhadap aturan ........................ 10%
2. Rata-rata nilai tugas, quiz, presentasi, riset ... 40%
3. Ujian tengah semester ............................ 20%
4. Ujian akhir semester ............................. 30%

KONVERSI NILAI:
=============================
ANGKA HURUF PREDIKAT
-----------------------------
80 - 100 A Memuaskan
66 - 79 B Baik
56 - 65 C Cukup
41 - 55 D Kurang
0 - 40 E Gagal
-----------------------------