2019/2020 Semester III Class A4

Scorecard – OH&S Management System – Semester III Class A4

DAFTAR NILAI 2019/2020
MATA KULIAH SISTEM MANAJEMEN K3 (SMK3)
SEMESTER 3 KELAS A4

================================================================= 
NO NPM  NAMA MAHASISWA   M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 Q1 Q2 U1 U2 KP
----------------------------------------------------------------- 
01 18.2214 HAFEZ BUKHARI .... 65 65 68 70 75 00 00 00 90 61 00 80
02 18.2237 BELLA BERNADET.... 75 58 80 65 90 70 90 60 90 66 94 99
03 18.2238 HERLAMBANG ....... 50 68 50 65 60 70 90 50 90 76 78 99
04 18.2338 ARDIYANTI DINA ... 75 58 75 80 80 00 90 25 90 55 70 93
05 18.2341 WILLIAM KRIS ..... 75 56 55 00 75 00 00 45 90 57 65 86

06 18.2342 RIKI ............. 50 60 65 75 75 75 80 10 90 42 83 99
07 18.2343 ALYA ZHAFIRA ..... 70 60 65 80 85 70 90 70 85 75 91 93
08 18.2347 ELISABET ......... 75 75 80 80 85 00 00 35 85 74 00 86
09 18.2348 DOVYAN HANIF ..... 50 70 50 56 70 68 75 40 85 65 65 99
10 18.2350 RESSHA ADITYA .... 70 56 75 80 70 00 00 60 85 58 76 86

11 18.2354 MUH ASIDIQ ....... 45 58 75 75 00 70 85 35 85 65 66 93
12 18.2356 HAPRESSIMON ...... 45 58 70 75 00 70 80 30 85 57 76 75
13 18.2358 MUH HAEDAR ALI ... 45 75 75 75 70 72 80 65 85 54 64 75
14 18.2361 SLAMET BUDI ...... 45 00 00 60 65 68 75 00 85 61 77 75
15 18.2362 JOSUA SIMATUPANG.. 45 75 75 75 65 70 75 40 85 68 80 99

16 18.2363 IQBAL AL ASAD .... 50 75 60 60 80 75 80 60 85 85 85 99
17 18.2365 NISA AULIA ....... 75 75 75 80 80 75 00 50 75 69 83 93
18 18.2366 PIUS MEPAL ....... 45 70 60 65 70 70 70 50 75 74 78 99
19 18.2369 FADHIL ADINATA ... 65 64 60 75 80 70 70 45 70 67 74 99
20 18.2373 ANI OKTAVIA ...... 45 00 80 75 80 72 75 40 75 71 83 93

21 18.2374 SUSI SUSANTI ..... 75 64 80 65 80 75 80 70 70 74 76 93
22 18.2375 SUFAH FILIYAH .... 45 62 75 75 70 70 80 40 70 51 86 99
23 18.2377 ILHAM ............ 45 58 60 75 60 70 80 10 70 64 84 86
24 18.2381 RATNA DEVI YANTI.. 45 58 70 80 80 00 75 35 75 59 64 86
25 18.2383 DION ............. 50 64 75 80 80 70 75 60 75 72 82 99

26 18.2385 DZIBAN GHOZI ..... 60 64 75 75 85 72 78 70 75 75 88 99
27 18.2386 BAYU PRAYUDHA .... 45 58 60 55 00 70 78 35 85 57 74 93
28 18.2387 DEA MEI NANDA .... 70 64 80 70 80 72 85 55 85 76 89 99
-----------------------------------------------------------------

KETERANGAN:
M1 = Nilai tugas No.1909281 tanggal 28-09-2019
M2 = Nilai tugas No.1910051 tanggal 05-10-2019
M3 = Nilai tugas No.1910121 tanggal 12-10-2019
M4 = Nilai tugas No.1910191 tanggal 19-10-2019
M5 = Nilai tugas No.1910261 tanggal 26-10-2019
M6 = Nilai tugas No.1912071 tanggal 07-12-2019
M7 = Nilai tugas No.1912141 tanggal 14-12-2019
Q1 = Nilai quiz tanggal 12-10-2019
Q2 = Nilai tugas dokumen SMK3 No.1911231 tanggal 23-11-2019
U1 = Nilai Ujian Tengah Semester (UTS) 
U2 = Nilai Ujian Akhir Semester (UAS) tanggal 13-01-2020
KP = Nilai kepatuhan terhadap aturan 

PROPORSI PEMBAGIAN NILAI:
1. Kepatuhan terhadap aturan ........................ 10%
2. Rata-rata nilai tugas, quiz, presentasi, riset ... 40%
3. Ujian tengah semester ............................ 25%
4. Ujian akhir semester ............................. 25%

KONVERSI NILAI:
=============================
ANGKA   HURUF  PREDIKAT 
-----------------------------
80 - 100   A   Memuaskan
66 - 79   B   Baik 
56 - 65   C   Cukup 
41 - 55   D   Kurang
 0 - 40   E   Gagal
-----------------------------